son

m
Física

Unitat d’intensitat o nivell de sensació sonora; té en compte, per tant, la sensació subjectiva.

Hom defineix el son com la intensitat d’un so de 1 000 Hz, que és 40 dB per sobre del llindar d’audició. Resulta, així, 1 son = 40 fons.