Son Roca

Çon Roca

Barri de Palma (Mallorca), al NW de la ciutat, entre sa Vileta i So n’Anglada, al peu de la serra de son Marill.

L’oratori inaugurat el 1914 fou erigit en parròquia (que comprèn les cases de So N'Anglada) el 1954.