Sondika

Municipi de Biscaia, País Basc, situat al N de la ciutat de Bilbao.