sonia

f
Física

Corbes d’igual sonia (I, intensitat, en decibels; f, freqüència, en hertz; s, sensació sonora, en fons)

© fototeca.cat

Magnitud S que expressa el nivell de sensació sonora produïda per un so d’intensitat I.

Una primera aproximació d’aquesta mesura, basada en la llei de Weber-Fechner, consisteix a expressar-la logarítmicament en decibels mitjançant la relació S = 10 log I / Io, on Io és la intensitat llindar a la freqüència considerada.

Fletcher i Munson traçaren les corbes d’igual sensació sonora, les quals són numerades prenent com a base la freqüència de 1 000 Hz, suposant que a 1 000 Hz és exacta la llei esmentada. És a dir, que hom pren S = 10 log I/ Ioessent II la intensitat d’un so de 1 000 Hz que produeix la mateixa sensació sonora que el so d’intensitat I.

La numeració d’aquestes corbes correspon a la unitat anomenada fon. Així, a 1 000 Hz, el nombre de fons d’un so és igual al de decibels d’intensitat. Una altra mesura de la sonia és el son, que consisteix a numerar diferentment les corbes esmentades, d’acord amb una llei exponencial partint de l’equivalència 1 son = 40 fons.

Sonia: relació entre fons i sons

fons sons
10 0,015
20 0,1
30 0,4
40 1
60 4
80 20
100 100
120 600