Sora

Ciutat de la província de Frosinone, al Laci, Itàlia.

Situada prop del desguàs del Liri, al peu del San Casto, és un centre agrícola i comercial, enmig d’una planura fèrtil i industrial (fàbriques de paper, de mobles i tèxtils).