soroll

ruido (es), noise, row, (en)
m

So o conjunt de sons inharmoniosos de qualsevol mena que no és la veu humana o d’un animal, ni el so d’un instrument músic.