soroll Hiss

m
Electrònica i informàtica

Tipus de soroll en sistemes d’àudio, audible en cintes de casset o en bandes freqüencials entre emissores de radiodifusió. El nom és una onomatopeia del tipus de soroll sonor que descriu.