Sosígenes

Σωσιγένης (el)

(?, segle I aC — ?, segle I aC)

Astrònom grec.

Autor de la reforma del calendari basant-se en l’antic calendari egipci. Juli Cèsar féu aplicar la nova estructura cronològica a partir de l’any 45 aC (any civil).