sostrada

techumbre (es), roof (en)
f
Construcció i obres públiques

Conjunt de peces que formen el sostre o la coberta d’una casa, d’un edifici.