sotana

sotana, cara inferior, (es), soutane, underside, (en)
f
Indumentària

Vestidura talar, cordada de dalt a baix, que porten els eclesiàstics.

Habitualment negra, alguns dignataris la duen vermella o morada. Als seus orígens (segles XIII i XIV) era portada, indistintament, per homes i dones, sota el mantell (d’on li ve el nom). Sixt V la prescriví per al clergat i Pius IX la feu obligatòria. Modernament el seu ús va quedant restringit només com a hàbit d’església.