sotsprefectura

f
Dret administratiu

Edifici on el sotsprefecte exerceix el seu càrrec.