sotsprefectura

f
Dret administratiu

Dignitat i càrrec de sotsprefecte.