sotsprefectura

f
Dret administratiu

Subdivisió de departament administrat per un sotsprefecte.