sotsprefectura

f
Història

Divisió administrativa creada al Rosselló (com a part de l’Estat francès) arran de la reforma del 1790, com a subdivisió de les prefectures creades per aquesta mateixa reforma.

Als Països Catalans fou introduïda per la divisió administrativa de Josep Bonaparte (1810); cada prefectura fou subdividida en tres sotsprefectures.