Southampton

Ciutat i port del comtat de Hampshire, a Anglaterra, Gran Bretanya, en el litoral de la Mànega.

Situada a l’interior d’una profunda rada, entre l’estuari de l’Itchen a l’E i el del Test a l’W. El seu port és el tercer d’Anglaterra pel tràfic de mercaderies i el primer pel de passatgers i transatlàntics. Hom hi ha instal·lat un dels dics secs més grans del món. L’expansió portuària es realitza vers el NW, a les vores del Test. Indústries navals, fabricació de motors marins, serveis portuaris de dipòsit i distribució. Refineria de petroli al Southampton Water, braç unit dels dos rius que comunica amb la Mànega a través del Solent i del Spithead. La ciutat de Fawley, a la rodalia, és un centre petrolier. Des de l’any 43 dC hi hagué un establiment romà, Clausentum. El port, però, fou fundat pels saxons (~500). La primera carta de la vila fou atorgada pel rei Enric II (~1154). El 1447 Enric VI la féu comtat, i Carles II li concedí (1640) una carta que fou vigent fins el 1835. De Southampton partí el Mayflower cap a Amèrica. Cal destacar-ne el King John's Palace (s. XII), el Bar Gate (s. XIV-XV) i la King Edward VI Grammar School (1550).