spin

espín

m
Física

Paràmetre que descriu el moment angular intrínsec de les partícules elementals o dels nuclis.

És un dels nombres quàntics que caracteritzen l’estat d’una o de diverses partícules en un sistema atòmic. El moment angular intrínsec val

, on s és el spin i h la constant de Planck dividida per 2π. La noció de spin nuclear fou enunciada per Pauli el 1924 per tal de donar una explicació a l’estructura hiperfina de les ratlles espectrals d’un núclid, és a dir, a la subdivisió de les diferents ratlles en ésser obtingudes mitjançant un espectrògraf de gran resolució. Goudsmit i Uhlenbeck, el 1925, ampliaren aquesta noció a l’electró, per explicar, també, l’estructura fina de les ratlles espectrals o desdoblament de determinats nivells d’energia, suposant que, a més del moment angular orbital, els electrons posseïen un moment angular degut a una hipotètica rotació sobre ells mateixos, que, en acoblar-se, segons que els vectors que els representen siguin paral·lels o antiparal·lels, dóna lloc a dos nivells energètics lleugerament diferents. Els mètodes de mesura del spin són la ressonància magnètica nuclear, la ressonància paramagnètica electrònica, els raigs atòmics i moleculars, l’espectroscòpia de microones, l’estructura hiperfina òptica i l’alineació nuclear a baixes temperatures.

El terme és l’abreviatura de spinning moment , ‘moment de rotació’.