spinor
*

m
Física

Objecte matemàtic que hom utilitza per a representar les partícules de spin 1/2 i, en particular, l’electró.

En una descripció elemental, els spinors poden ésser considerats com a elements de l’espai producte de l’espai de Hilbert ordinari de les funcions d’ona i l’espai C2, i són indicats especificant-ne les dues components: (2 / 1 2 / 2). En la descripció de Dirac els spinors tenen quatre components.