staccato
*

m
Música

Nom que, en una partitura, indica que les notes s’han d’interpretar per ‘separat’ les unes de les altres (per oposició al legato).

És indicat pel signe ∨, que hom col·loca sobre les notes afectades.