Stephen King

(Portland, 21 de setembre de 1947)

Stephen King

© Shane Leonard

Escriptor nord-americà.

Autor de best-sellers en el gènere de terror, la majoria dels quals han estat duts al cinema: Carrie (1974), Salem's Lot (1975), The Shining (1976), Danse Macabre (1981), Christine (1983), It (1987), Misery (1988), Needful Things (1991), Insomnia (1994), The Green Mile (1995), Bag of Bones (1998), Black House (2001), Wolves of the Calla (2003), Song of Susannah (2004) i The Colorado King (2005). El 2000 inicià la publicació per capítols a internet de The Plant, però la interrompé perquè fracassà comercialment, encara que, més tard, en repetí l’experiència amb Riding the Bullet (2002).