stilb

sb (símb.)
m
Física

Unitat de luminància en el sistema CGS.

Equival a 1 cd/cm2, o sia 104 nt.