stile rappresentativo
*

Música

Locució que hom utilitzà per a indicar la monodia acompanyada, de ritme i fraseig lliure, destinada a l’acció dramàtica.

Aparegué al començament de l’òpera (Camerata Fiorentina). Es tracta d’un cant acompanyat d’una acció escènica i que és concebuda en funció d’una acció dramàtica.