Stralsund

Ciutat del land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, Alemanya, a la mar Bàltica i davant l’illa de Rügen.

Centre comercial (port i nus de comunicacions per terra) i cultural (facultats de medicina i econòmiques), amb drassanes i indústries alimentàries, conserveres i mecàniques. Des del s XIV formà part de la Lliga Hanseàtica; fou cedida a Suècia el 1648 i s’integrà a Prússia el 1815. Conserva notables edificis barrocs.