stricto sensu
*

Locució que significa ‘en sentit estricte’, ‘en sentit propi’, ‘estrictament parlant’, per oposició a lato sensu .