Studia Monastica

Revista semestral d’investigació del monaquisme, d’àmbit internacional, publicada per l’abadia de Montserrat.

Fou fundada el 1959 per Benet Colombàs i Llull, monjo de Montserrat, que la dirigí fins el 1969. Té un consell de redacció internacional i admet articles en les principals llengües cultes.