subcontractar

tr

Un contractista, confiar, sota la seva responsabilitat, (una feina o part d’una feina que té al seu càrrec) a una altra persona.