subhasta

f

Adjudicació al millor postor d’una obra a executar, de l’abast de provisions, etc.