subsp

Biologia
Zoologia
Botànica

Abreviatura del llatí subspecies (‘subespècie’), emprada en sistemàtica biològica, botànica, zoològica i microbiològica.