substància pura

f
Química

Cadascuna de les classes de matèria homogènia, de composició química definida, per contraposició a mescla .

Les substàncies pures no poden ésser resoltes en d’altres de més simples per mètodes físics. Hom acostuma a classificar les substàncies pures en simples (element) i compostes (compost).