sud

S, sur (es), south (en)

m

El punt de l’horitzó que es troba davant un observador quan té a la dreta l’occident.