sulfat de bari

BaSO4
m
Química

Pólvores microcristal·lines, blanques, denses i molt insolubles en aigua, que són obtingudes per tractament d’una solució de sals de bari amb sulfat sòdic o bé com a subproducte en la manufactura del peròxid d’hidrogen.

Hom el troba també natiu (baritina). És emprat com a pigment (blanc fix), i per a millorar els llots de perforació petrolífera i la fluïdesa de la massa fosa de vidre. Ingerit suspès en aigua, és emprat en radioscòpia per a fer visibles les diferents parts del tracte gastrointestinal.