sulfat de magnesi

MgSO4
m
Química

Cristalls o pólvores eflorescents, d’un tast amargant i refrescant, obtinguts per tractament del carbonat de magnesi amb àcid sulfúric.

N'hi ha a l’aigua de mar i en moltes aigües minerals purgants. En la forma heptahidratada constitueix l'epsomita. Amb els sulfats alcalins i el sulfat amònic forma sulfats dobles que cristal·litzen amb sis molècules d’aigua: MI 2Mg(SO4)2 · 6H2O. És emprat en la fabricació d’aïllants tèrmics i, en medicina, com a colagog i catàrtic.