sulfur d’alumini

Al2S3
m
Química

Sòlid grisós, obtingut escalfant alumini en pols amb sofre.

Amb aigua dóna H2S.