sulfur d’argent

AgS
m
Química

Pólvores negres, denses, que es fonen a 845 C.

Insoluble en aigua, es dissol en àcid nítric en el sulfurs alcalins. És obtingut precipitant una solució de nitrat d’argent amb sulfur d’hidrògen. La seva formació és causa de l’ennegriment de l’argent a l’aire. És emprat en ceràmica i per a niellar.