sulfur de bari

BaS
m
Química

Compost obtingut escalfant en un forn elèctric el sulfat de bari amb carbó.

És emprat com a depilatori i vulcanitzador. És metzinós.