sulfur d’hidrogen

H2S
m
Química

Compost format per la combinació del sofre amb l’hidrogen.

És emprat generalment en solució aquosa, anomenada àcid sulfhídric.