sumador

m
Electrònica i informàtica

Circuit, dispositiu, etc, destinat a sumar diverses quantitats numèriques.