sumand

m
Matemàtiques

Cadascuna de les quantitats a sumar per a obtenir una suma.