sumaríssim

m
adj
Dret processal

Procediment civil ràpid per a judicis de desnonament, d’aliments, interdictes, embargaments, etc.