Summa artis

Història general de l’art publicada a l’editorial Espasa Calpe per Josep Pijoan en castellà.

El primer volum aparegué el 1931 i fins al volum VIII aparegué l’obra sota els noms de J.Pijoan i M.B.Cossío, tot i que aquest no hi arribà a col·laborar. Es reprengué l’edició a la postguerra (1944) i Pijoan personalment redactà fins al volum XVI (1963); els següents, ja mort ell, foren redactats per J.Camón Aznar, J.Roger Rivière, Fernando G.Gutiérrez i J.A.Gaya Nuño fins al volum XXIV (1970). És una obra molt personal, irregular i molt il·lustrada, que responia a un concepte ja impossible en l’època en què es començà a publicar, d’història general analítica redactada per un sol home. Malgrat tot l’obra ha assolit un considerable prestigi internacional.