Sun Ra

(Birmingham, Alabama, 1914 — Birmingham, Alabama, 30 de maig de 1993)

Pseudònim del pianista i director d’orquestra de jazz nord-americà Herman Sonny Blondt.

Els anys quaranta col·laborà en l’orquestra de F. Henderson i l’any 1953 fundà un quartet que es convertí, el 1956, en una big band, que anomenà Solar Arkestra, on realitzà una síntesi insòlita d’elements avantguardistes, exòtics i d’espectacle visual. Fou un dels primers músics de jazz a emprar instruments electrònics.