Sunifred Llobet

Llobet de Barcelona
Seniofred Llobet
(Olèrdola?, Alt Penedès, segle X — ?, ?)

Ardiaca de Barcelona, científic astrònom.

Originari potser d’Olèrdola, d’una família ben establerta al Penedès, al Vallès i entorn de Barcelona, era parent, sembla, del bisbe Vives i en tot cas oncle del bisbe Deodat, ambdós de Barcelona. Hom el troba actiu com a canonge i ardiaca de la seu de Barcelona des del 973 fins al 997. Sunifred era home de confiança del comte Borrell II.

Els seus estudis d’astronomia li donaren un cert renom europeu, fins al punt que Gerbert, el futur papa Silvestre II, que potser l’havia tingut com a mestre, li demanava el 984 una obra d’astrologia traduïda per ell de l’àrab. De fet li han estat atribuïdes algunes traduccions i adaptacions de tractats àrabs sobre la construcció i l’ús de l’astrolabi esfèric i planisfèric, i és probable que sigui obra de Sunifred l’astrolabi de la col·lecció Destombes, de París, construït a Barcelona cap al darrer quart del segle X (astrolabi). Projectà un pelegrinatge a Roma, del qual hom no sap si retornà en vida.