sunna

f
Islamisme

Costum, capteniment habitual de Mahoma en les diverses circumstàncies de la vida que, llevat de casos excepcionals, té valor de norma per als creients.

Extreta del ḥadīṯ, és considerada com una interpretació autèntica i un complement normatiu de l'Alcorà. N'existeixen diverses compilacions i comentaris, i, com el ḥadīṯ, és font del dret musulmà (xara).