sunnita

f
m
Islamisme

Partidari de l’ortodòxia musulmana, que observa escrupolosament les normes de la sunna, en contraposició als xiïtes, als kharigites, etc.

Constitueixen la majoria (90%) dels musulmans i són agrupats en quatre escoles jurídiques: hanefita, hanbalita, xafiïta i malikita. Políticament només acceptaren com a successors de Mahoma els quatre primers califes, els omeies i els abbàssides.