superdotat
| superdotada

f
m
adj

Dit de la persona, especialment de l’infant, les capacitats intel·lectuals de la qual són molt superiors a la mitjana.