Superior Occidental

Regió de Ghana.

La capital és Wa (141 813 h [1984]).