supersimetria

f
Física

Simetria que s’aplica a les partícules elementals per tal de canviar un bosó en un fermió i viceversa.

A les teories que incorporen aquesta simetria, anomenades teories supersimètriques, a cada bosó li correspon un fermió i a cada fermió un bosó. L’ús de la supersimetria minimitza els problemes relacionats amb els infinits que apareixen en el càlcul de pertorbacions de les teories de quàntica de camps.