Susanna March i Alcalà

(Barcelona, 1918 — Barcelona, 22 de desembre de 1990)

Escriptora.

Començà col·laborant a Las Noticias i La Dona Catalana. La seva poesia és postsimbolista i amb ressons realistes: Rutas (1938), La pasión desvelada (1946), Ardiente voz (1948), El viento (1951), La tristeza (1952), Esta mujer que soy (1957). Com a novel·lista publicà Cantos rodados (1942), Nido de vencejos (1944), Nina (1949), Algo muere cada día (1955), sobre la guerra civil de 1936-39 i la postguerra, Poemas (1966), Cosas que pasan (1983), etc. Juntament amb el seu marit, Ricardo Fernández de la Reguera, escriví deu títols d’uns Nuevos episodios nacionales (1963-73).