Sylvia Plath

(Boston, 27 d’octubre de 1932 — Londres, 11 de febrer de 1963)

Poetessa nord-americana.

Visqué quasi sempre a Anglaterra, on es casà amb el poeta Ted Hughes. L’únic llibre que publicà en vida fou The Colossus (1960). La seva aportació poètica més interessant es troba a Ariel (1965), plenament dins la línia de “poesia confessional”, pròpia de Lowell i Berryman. La seva novel·la The Bell Jar (1963), molt autobiogràfica, se centra en un intent de suïcidi jovenívol i la revisà poc abans del seu suïcidi definitiu. El seu marit aplegà la resta de la seva poesia en dos volums: Crossing the Water (1971) i Winter Trees (1971).