Szolnok

Capital del megye homònim, a l’Alföld, Hongria, situada a la dreta del Tisza.

Té indústries del metall, del paper, de plàstics i tèxtils, i hi ha jaciments de petroli i de gas natural. Centre d’ensenyament superior. Conserva edificis barrocs i renaixentistes.