tabaquisme

tabacosi
m

Intoxicació aguda o crònica produïda pel tabac.

La intoxicació aguda per la nicotina, en forma d’alcaloide pur, és molt rara; per contra, la intoxicació aguda pel tabac, deguda a un consum abusiu en persones no habituades o com a conseqüència de la utilització industrial, és més freqüent.

La intoxicació crònica, deguda al consum del tabac en qualsevol de les seves formes, es caracteritza per la predisposició a diversos trastorns respiratoris (laringitis, bronquitis, etc.), digestius (gastritis amb hiperclorhídria), cardiocirculatoris (arterioesclerosi i angina de pit) i per la capacitat cancerígena (pulmó, laringe, etc.).

La intoxicació aguda es caracteritza per alteracions del pols i de la respiració, diarrea, vòmits, vertígens, febre, fred a les extremitats i, en casos molt greus, cianosi, col·lapse i aturada respiratòria.