tabard

m
Indumentària

Peça d’abric, generalment encreuada, més curta que un abric.